Rrënjët e besimit


Një kurrikul tre vjeçare për fëmijë të moshave 8-12 vjeç.

Libri i fëmijëve 1

Manuali i mësuesit 1

Libri i fëmijëve 2 (Kërkon fjalëkalimin)

Manuali i mësuesit 2 (Kërkon fjalëkalimin)

Libri i fëmijëve 3 (Kërkon fjalëkalimin)

Manuali i mësuesit 3 (Kërkon fjalëkalimin)

Na kontaktoni

Tranë, Shqipëri

+355697089999