Rregulla Privatësie

Cilët jemi

Tekst i këshilluar: Adresa e sajtit tonë është: https://awana.al.

Komente

Tekst i këshilluar: Kur vizitorët lënë komente te sajti, ne grumbullojmë të dhëna të shfaqura te formulari i komenteve, si dhe adresën IP të vizitorit dhe vargun mbi agjentin e përdoruesit të shfletuesit, për të ndihmuar pikasjen e mesazheve të padëshiruar.

Shërbimit Gravatar mund t’i jepet një varg i anonimizuar i krijuar nga adresa juaj email (i quajtur edhe hash), për të parë nëse e përdorni. Rregullat e privatësisë të shërbimit Gravatar gjenden këtu: https://automattic.com/privacy/. Pas miratimit të komentit tuaj, fotoja e profilit tuaj është e dukshme për publikun, në kontekstin e komentit tuaj.

Media

Tekst i këshilluar: Nëse ngarkoni figura te sajti, duhet t’i shmangeni ngarkimit të figurave që përmbajnë të trupëzuara të dhëna lokalizimi (EXIF GPS). Vizitorët e sajtit mund të shkarkojnë dhe përftojnë prej figurave te sajti çfarëdo të dhënash lokalizimi.

Cookies

Tekst i këshilluar: Nëse lini një koment në sajtin tonë mund të zgjidhni ruajtjen e emrit tuaj, adresës email dhe sajtit në cookies. Këto janë të volitshme për ju, që të mos t’ju duhet të plotësoni të dhënat tuaja sërish kur lini një tjetër koment. Këto cookies mbahen për një vit.

Nëse vizitoni faqen tonë të hyrjeve, do të depozitojmë një cookie të përkohshme për të përcaktuar nëse pranon apo jo cookies shfletuesi juaj. Kjo cookie nuk përmban të dhëna personale dhe hidhet tej kur mbyllni shfletuesin.

Nëse bëni hyrjen, do të depozitojmë edhe disa cookies për të ruajtur të dhëna hyrjeje dhe mbi zgjedhjet tuaja lidhur me ç’shfaqet në ekran. Cookie-t e hyrjeve zgjasin dy ditë, kurse cookie-t për mundësi ekrani mbahen për një vit. Nëse përzgjidhni “Mbamë Mend”, të dhënat e hyrjes do të mbahen për dy javë. Nëse bëni daljen nga llogaria juaj, cookie-et rreth hyrjesh do të hiqen.

Nëse përpunoni ose botoni një artikull, në shfletuesin tuaj do të depozitohet një cookie shtesë. Kjo cookie nuk përfshin të dhëna personale dhe thjesht tregon ID-në e postimit për artikullin që sapo përpunuat. Skadon pas 1 dite.

Lëndë e trupëzuar nga sajte të tjerë

Tekst i këshilluar: Artikujt në këtë sajt mund të përfshijnë lëndë të trupëzuar (p.sh., video, figura, artikuj, etj.). Lënda pre sajtesh të tjerë e trupëzuar sillet në të njëjtën mënyrë sikur vizitori të kish vizituar sajtin tjetër.

Këto sajte mund të grumbullojnë të dhëna rreth jush, të përdorin cookies, të trupëzojnë në sajt mekanizma gjurmimi nga palë të treta, dhe të vëzhgojnë ndërveprimin tuaj me atë lëndë të trupëzuar, përfshi ndjekjen e ndërveprimeve tuaja me lëndën e trupëzuar, nëse keni një llogari te ai sajt dhe keni bërë hyrjen në të.

Me kë i ndajmë të dhënat tuaja

Tekst i këshilluar: Nëse kërkoni një ricaktim fjalëkalimi, adresa juaj IP do të përfshihet te email-i për ricaktimin.

Për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja

Tekst i këshilluar: Nëse lini një koment, komenti dhe tejtëdhënat për të mbahen pambarimisht. Kjo bëhet që të mund të shquajmë dhe miratojmë vetvetiu çfarëdo vazhdimi te komentet, në vend se t’i mbajmë ato në radhën e moderimit.

Për përdorues që regjistrohen në sajtin tonë (në pastë), depozitojmë edhe të dhënat personale që japin në profilin e tyre të përdoruesit. Krejt përdoruesit mund t’i shohin, përpunojnë, ose fshijnë të dhënat e tyre personale në çfarëdo kohe (hiq faktin që s’mund të ndryshojnë emrin e tyre të përdoruesit). Këto të dhëna mund t’i shohin dhe përpunojnë edhe përgjegjësit e sajtit.

Ç’të drejta keni mbi të dhënat tuaja

Tekst i këshilluar: Nëse keni një llogari në këtë sajt, ose keni komentuar në të, mund të kërkoni të merrni një kartelë të eksportuar të të dhënave personale që kemi mbajtur rreth jush, përfshi çfarëdo të dhënash që na keni dhënë. Mund të kërkoni edhe të fshijmë çfarëdo të dhënash personale që kemi mbajtur rreth jush. Kjo nuk përfshin çfarëdo të dhënash të cilat jemi të detyruar t’i mbajmë për qëllime administrative, ligjore, ose sigurie.

Ku i dërgojmë të dhënat tuaja

Tekst i këshilluar: Komentet e vizitorëve mund të kontrollohen përmes një shërbimi të automatizuar zbulimi mesazhesh të padëshiruar.